TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ: Studium aplikovaných cizích jazyků

 

> Co jsou aplikované cizí jazyky? 

  • Jaký je rozdíl mezi „LEA“ a „LLCE“? 

Cílem otevření oboru nazvaného „Aplikované cizí jazyky“ (Langues Etrangères Appliquées, LEA) na francouzských vysokých školách v sedmdesátých letech minulého století bylo zavedení nového studijního zaměření, jenž by doplňovalo stávající nabídku, zejména pak studijní program „Cizí jazyk, literatura a reálie“ (Langues, Littérature et Civilisation Etrangères, LLCE).

Zatímco cílem studijního programu LLCE je spíš vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků či překladatelů, studijní obor LEA, jenž poskytuje specifické vzdělání ve zvoleném cizím jazyce, se zaměřuje především na okamžité uplatnění absolventů na pracovním trhu ve Francii anebo v zahraničí.  
LEA nabízí specializace v nejrůznějších profesních odvětvích: marketing, komunikace, cestovní ruch, atp.
Obsahově je vzdělávací program zaměřený na: gramatiku, aktuální dění v zahraničí, tlumočení a překlady, právo, mezinárodní instituce a ekonomiku, atd.

Francouzské bakalářské studium LEA by se dalo přirovnat k českému bakalářskému programu „Cizí jazyky pro komerční praxi“, neboť vzdělávání je taktéž zaměřeno především na ekonomiku a na podnikovou sféru.  
     

  • Vzdělávací cyklus zaměřený na profesní sféru a mezinárodní scénu 

Již od bakalářského stupně studia je cílem tohoto vzdělávacího cyklu získání potřebných jazykových znalostí a schopnosti užívat cizí jazyky v praxi - v profesním prostředí. Součástí tohoto studijního programu jsou řízená praktická cvičení v hodinách výuky a velmi často též povinná praktická stáž ve třetím ročníku studia. Tato stáž může být případně nahrazena studijním pobytem v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus.

Existují nesčetné možnosti pobytů v zahraničí, jednak přes program Erasmus, anebo s využitím dalších studentských programů - například ISEP (International Student Exchange Program, http://www.isep.org/), jejichž prostřednictvím mohou studenti odjet do Mexika, do Spojených států amerických, do Brazílie, do Japonska, atd., aby zde v praxi uplatnili získané jazykové znalosti a dovednosti.
 
Příklady univerzit, které nabízejí program ISEP: Univerzita Aix-Marseille, Univerzita Clermont Ferrand, atd.
 
Mapa „alumni“ (lokalizace absolventů) LEA Marseille

> Specifika a úskalí vzdělávacího programu LEA

  • Dva cizí jazyky, oba na stejné úrovni


V rámci vzdělávacího programu LEA si student zvolí dva cizí jazyky, v nichž se bude dále zdokonalovat a v nichž bude probíhat specializovaná výuka. Je důležité vědět, že oba zvolené jazyky musí uchazeč ovládat stejně dobře! Takže v případě, že si student zvolí jako specializaci angličtinu-španělštinu, pak musí mít v obou jazycích stejnou úroveň znalostí, nejméně pak B2 (úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, SERRJ). 

Francouzština jako hlavní cizí jazyk (cizí jazyk A)

Čeští studenti, kteří mají ve francouzštině, stejně tak jako v dalších dvou cizích jazycích, úroveň B2, se mohou bez problémů zapsat do bakalářského stupně LEA, však zřídkakdy do magisterského stupně studia. Francouzské vysoké školy totiž velice často vyžadují znalost francouzštiny odpovídající úrovni C1 SERRJ doloženou mezinárodním jazykovým osvědčením. Pro české studenty je každopádně jednodušší začlenit se do magisterského stupně vzdělávacího programu LEA poté, co absolvují třetí ročník bakalářského stupně LEA či jiného studijního programu ve Francii, nežli zapsat se přímo do 1. ročníku magisterského stupně LEA po ukončení bakalářského studia aplikovaného cizího jazyka se zaměřením na ekonomii.   
> Informace o konání zkoušek mezinárodního osvědčení DALF C1 v Praze naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v Praze (každoročně se konají dva zkouškové termíny – v únoru a v červnu)
> Stran konání zkoušek mezinárodního osvědčení DALF C1 jinde v České republice je nutné se informovat v jednotlivých Francouzských aliancích v ČR 

Někdy je též možné zvolit s francouzštinu jako druhý cizí jazyk (jazyk B), avšak ohledně této varianty je zapotřební se informovat na každé jednotlivé francouzské vysoké škole (umožňuje to např. Univerzita Lille III).

Interview Dominiky, magistr LEA v Montpellieru 2014-2016

 

  • Možnost vzdělávacího programu „na míru“

 
Kombinace cizích jazyků (jazyk B a jazyk C)
 
Většina vzdělávacích programů nabízí kombinaci angličtiny s dalším cizím jazykem. V některých případech je dokonce požadováno, aby angličtina byla nedílnou součástí studijního cyklu.  
 
Francouzští studenti si nejčastěji volí kombinaci angličtina-španělština a angličtina-němčina.

Přesto však existuje široká škála nejrůznějších kombinací následujících cizích jazyků: ruština, portugalština, holandština, arabština, italština, japonština a čínština.
Někdy je též možné zvolit si ještě třetí jazyk, a to na úrovni „začátečník“.
 
 
 Nejrůznější specializace:
 
Zatímco cílem prvního a druhého ročníku bakalářského studia vzdělávacího programu LEA je poskytnout studentům solidní základ obecných vědomostí z oblasti ekonomie, cizích jazyků, informatiky a evropského práva, ve třetím ročníku bakalářského stupně a v obou ročnících magisterského stupně se pak studenti specifičtěji zaměřujíZatímco cílem prvního a druhého ročníku bakalářského studia vzdělávacího programu LEA je poskytnout studentům solidní základ obecných vědomostí z oblasti ekonomie, cizích jazyků, informatiky a evropského práva, ve třetím ročníku bakalářského stupně a v obou ročnících magisterského stupně se pak studenti specifičtěji zaměřují na zvolené odvětví: mezinárodní obchod, tlumočení a překlady, interkulturní spolupráce, cestovní ruch. 
 
Příklady nabízených specializací ve třetím ročníku bakalářského cyklu (L3):

  • Univerzita Paříž IV: bakalářské studium s obchodním zaměřením obor „mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních aktivit“
  • Univerzita Aix-MARSEILLE : studijní programy „mezinárodní management“,“mezinárodní záležitosti“ nebo „specializované překlady“

> Jak se zapsat?

Do prvního ročníku studia je zapotřebí se přihlásit přes online portál Admission Post Bac, a to v lednu 2015 na akademický rok 2015-2016. Prostřednictvím těchto internetových stránek se můžete ucházet o studium až na 12 různých francouzských vysokoškolských institucích nabízejících Vámi zvolený vzdělávací program, čímž se výrazně zvyšují Vaše šance na přijetí ke studiu na alespoň jednu z nich.  
www.admission-postbac.fr

 Pro zápis do všech dalších ročníků studia – druhý a třetí ročník bakalářského studia či první ročník magisterského studia - je zapotřebí, abyste zažádali o vystavení Validace absolvovaného vzdělání (Validation des Acquis, VA)  , obecně před začátkem měsíce dubna.

> Dálkové studium

Některé vysokoškolské vzdělávací instituce nabízejí od třetího ročníků bakalářského cyklu LEA také možnost dálkového studia. Například univerzita ve francouzském Štrasburku, tuto variantu připouští pro specializaci angličtina-němčina. Na univerzitě v Toulouse je pak možné zvolit tento modul pro zaměření na angličtinu-němčinu, angličtinu-španělštinu, angličtinu-ruštinu a angličtinu-portugalštinu. Více informací naleznete na internetových stránkách Univerzity Toulouse II-Le Mirail: Toulouse II SED (service d'enseignement à distance)  


Některé bakalářské vzdělávací programy je možné částečně absolvovat v zahraničí:
- třetí ročník bakalářského studia LEA na francouzské univerzitě Toulouse II je možné absolvovat na univerzitě ve španělské metropoli Madridu
- v zahraničí se odehrává většina bakalářského cyklu vzdělávacího programu LEA-Evropa nabízeného  Univerzitou v Aix en Provence. První ročník studenti absolvují v Aix-Marseille a následující dva roky pak každý na jiné partnerské univerzitě v Belgii, v Německu, v Irsku anebo ve Španělsku. Tento speciální vysokoškolský vzdělávací program studentům umožňuje získat závěrečný diplom Bachelor of Arts degree in Applied European Languages.

Podrobnější informace o studijních programech LEA nabízených jednotlivými francouzskými vysokými školami naleznete také na internetových stránkách sdružení veškerých vzdělávacích cyklů LEA:

 

Pour trouver les diplômes de LEA disponibles en France, rendez-vous sur le moteur de recherche CAMPUS FRANCE, choisissez le niveau de diplôme (licence ou master)>domaine>langues et lettres>langues et civilisations