V současnosti představují tyto sekce (jedna v Dijonu a druhá v Nîmes) jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce, neboť vzdělávají mladé Čechy, kteří nejen že jsou po absolvování tohoto studia bilingvní, ale zároveň dokonale znají kulturní odlišnosti obou našich zemí. Tito absolventi českých sekcí ve Francii jsou hlavním pojítkem mezi Českou republikou a Francií.

Česká sekce lycea Alphonse Daudeta v Nîmes

Česká sekce lycea Alphonse Daudeta v Nîmes přijímá pouze dívky, které jsou zde ubytovány na samostatných pokojích na internátě. Na lyceu působí asistentka českého jazyka, která studentky učí český jazyk a literaturu, a na kterou se žákyně primárně obracejí v případě trápení či stesku po domově. Díky přítomnosti této asistentky je lyceum Alphonse Daudeta jedinou střední školou ve Francii, která francouzským studentům nabízí jako nepovinný předmět český jazyk. Existence této sekce napomohla také rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma gymnázii z městské části Praha 1.

Financování:

Veškeré náklady českých studentek (ubytování na internátě, stravu, školné, kapesné na kulturní aktivity) hradí různí partneři.

Partneři české sekce v Nîmes:

 • francouzský region Languedoc-Roussillon
 • město Nîmes 
 • Francouzské velvyslanectví v České republice 
 • francouzské ministerstvo školství 
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

České studentky lycea Alphonse Daudeta mají na internetových stránkách lycea vlastní rubriku. Neváhejte jejich stránky navštívit!

Česká sekce v Dijonu

Česká sekce Carnotova lycea v Dijonu přijímá jak dívky, tak chlapce, kteří jsou ubytováni na internátě na dvou a třílůžkových pokojích. V současné době studují na lyceu ve třídách „seconde“ až „terminale“ zhruba dvě desítky českých žáků. K úspěšnému průběhu studia českých žáků na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Po úspěšném složení maturity mají nejlepší studenti možnost nastoupit do bakalářského studia na Institutu politických studií v Dijonu (Institut d’Études Politiques de Dijon), ovšem za předpokladu, že uspějí ve specifickém výběrovém řízení určeném studentům ze střední a východní Evropy.

Financements :

Financování:

Veškeré náklady (školné, ubytování na internátě, stravu) hradí různí partneři.

Partneři české sekce v Dijonu:

 • francouzský region Burgundsko
 • město Dijon 
 • rektorát dijonské akademie (Académie de Dijon) 
 • Francouzské velvyslanectví v České republice 
 • francouzské ministerstvo školství 
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více informací o českých sekcích ve Francii se dozvíte na stránkách: http://www.ifp.cz/Sections-tcheques-en-France-Dijon?lang=cs