Francouzský institut v Praze nabízí českým studentům možnost odjet studovat na rok na francouzskou střední školu (lyceum) v rámci programu mobilit „Rok ve Francii“.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit žáci 9. ročníků ZŠ a dále studenti z 1. nebo 2. ročníku střední školy (v přípagě gymnázií také z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří se učí francouzsky a kteří ovládají další cizí jazyk.

Vybraní uchazeči o studium musejí kromě znalosti jazyka prokázat také schopnost adaptovat se na nové prostředí, jiný typ i rytmus výuky, nové spolužáky a v neposlední řadě také na život v internátě školy.

Po roce stráveném ve Francii se studenti domů vracejí vyzrálejší, „dospělejší“ a celkově samostatnější. I toto je jeden z cílů programu „Rok ve Francii“.

Bližsí informace získáte na webové stránce Francouzského institutu v Praze.