CEFRES je ústav pro výzkum, který spadá pod ředitelství Univerzitní vědecké a výzkumné spolupráce francouzského Ministerstva zahraničích a evropských věcí (generální ředitelství Mezinárodní spolupráce a rozvoje DGCID).
 
Table of contents
 

                                               

Jeho hlavním posláním je rozvíjet vědecké sítě v České republice a ve střední Evropě a zprostředkovávat kontakty mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd.

Program CEFRES je především zaměřen na pořádání konferencí, seminářů a kulatých stolů, kde mají francouzští, čeští a evropští vědci možnost prezentovat své práce a diskutovat o nich.

Tyto akce se konají v našich prostorách anebo u našich partnerů. Díky našemu zařízení a pravidelným tlumočnickým službám mají všichni i nefrankofonní účastníci možnost na těchto akcích vystoupit.

CEFRES pravidelně zveřejňuje výzkumné práce svých badatelů

Badatelé CEFRES mají pravidelně možnost prezentovat své výzkumné práce v rámci domácích seminářů.