Více než 265 000 zahraničních studentů, přibližně 12% studentské populace, se rozhodlo studovat ve Francii, což z ní činí 4. zemi na světě (po USA, Austrálii a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska) v počtu přijatých studentů.

    Vysokoškolské studium ve Francii má za sebou dlouhou historii : univerzity zde existovaly od středověku. Tyto univerzity, jejich vyučující i studenti měli vždy v dějinách tohoto světa zásadní vliv na každou oblast lidského vědění.

Francouzské školství je již tradičně pohostinné. Ve Francii se nečiní žádné rozdíly mezi studenty ze zahraničí a domácími studenty : požadavky pro přijetí jsou naprosto stejné, stejné jsou i vydávané diplomy. Vyžaduje to francouzský zákon. Francie, země lidských a občanských práv, odmítá jakoukoli formu diskriminace.

 

 

"Tradičně přijímáme všechny národnosti. Není pochyb o tom, že tito studenti, absolventi francouzských univerzit a Grandes Ecoles jsou mimořádně cenění a vyhledávaní."

(Pierre de Maisonneuve - IBM Recruitment Manager)

"Úroveň vzdělávání ve Francii je ojedinělá"

(Jane, USA)

Vysokoškolské studium ve Francii je moderní a dynamické : vzdělává aktéry národa, který udává směr v oblasti vědy, managementu a kultury. Francie je dnes 4. hospodářskou mocností a 2. vývozcem služeb na světě.

Francouzských úspěchů je celá řada : Airbus, vysokorychlostní vlak TGV - Train à Grande Vitesse, raketoplán Ariane, luxusní a módní průmysl, objev HIV a mnohé další... Na tomto úspěchu se podílejí ženy a muži, kteří získali své vzdělání ve Francii. Technické vědy, management, politické vědy, umění, humanitní vědy... a Francie také dává možnost zcela mimořádného studia šitého na míru.

V současnosti se asi 265.000 studentů z celého světa (12% studentstva) rozhodlo získat celé své vzdělání nebo jeho část právě ve Francii; vnášejí tak do francouzského vysokoškolského systému svoji kulturu, své nadšení a zkušenosti.