V České republice existuje v rámci univerzitních studií frankofonních oborů. Tyto obory mají za cíl vzdělávat studenty jak v různých oborech, tak ve francouzském jazyce a kultuře.

Double Degree in Industrial Engineering (rok vzniku 2009)

Partneři: Vysoké učení technické Brno - Arts et Métiers ParisTech Centre de Cluny  

Jedná se o navazující dvouletý magisterský program, jehož cílem je připravit absolventy na práci v oblasti strojírenských technologií a výrobní techniky, se zaměřením na leteckou výrobu. Před nástupem na tento specializovaný cyklus musí čeští studenti v rámci bakalářského stupně vysokoškolských studií absolvovat roční pobyt na francouzské univerzitě. Závěrečný ročník tohoto navazujícího studia probíhá opět na partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Během něj studenti kromě výuky absolvují i stáž ve strojírenském podniku. Pro francouzské studenty tohoto programu začíná magisterské studium ročním pobytem v zahraničí, přičemž následné řešení diplomové práce se může opět uskutečňovat v České republice.

Tento navazující magisterký cyklus je zakončen sepsáním a obhajobou diplomové práce před mezinárodní komisí. Po úspěšném zakončení studia obdrží absolventi dva plnohodnotné inženýrské diplomy z obou partnerských akreditovaných vysokých škol.

http://ensam.fme.vutbr.cz/?lang=en 

Kontakty : 

Prof. Ing. Miroslav PISKA

Tel: (+420) 541 142 555

piska@fme.vutbr.cz

David PRAT

David.prat@ensam.eu

 

Lingvistické teorie a praxe : jazykověda (rok vzniku 2009)

Partneři: Jihočeská univerzita České Budějovice - Univerzita Paris Descartes – Sorbonne

 Toto francouzko-české navazující magisterské studium, jehož absolventi získají dvojí diplom - z české a z francouzské univerzity, si klade za cíl vychovávat specialisty v oblasti lingvistiky, kteří najdou uplatnění zejména ve sféře vzdělávání, vědy a výzkumu, mezinárodních vztahů či v překladatelské praxi. Studium je dvouleté. První rok studia se odehrává v České republice a druhý pak ve Francii. Výuka probíhá ve francouzském jazyce, tudíž uchazeči o toto studium musejí prokázat znalost francouzštiny minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Kontakty :

PhDr. Ondřej PESEK, Ph.D.

Tel : (+420) 387 774 905

onpesek@ff.jcu.c z

Pr. Jean-Pierre GOUDAILLIER

jpg@paris5.sorbonne.fr

 

Master study Applied electronics & embedded systems (rok vzniku 2009)

Partneři: Západočeská univerzita Plzeň - Francouzská univerzita: ESIEE Paris

Jedná se o společný navazující magisterský studijní program, který je zakončen ziskem dvojího diplomu z obou partnerských univerzit. Výuka probíhá střídavě ve Francii a v České republice, proto je u uchazečů o studium vyžadována dobrá znalost francouzštiny a angličtiny.  

 http://dd-uwb-esiee.zcu.cz/en/index.php    

Kontakty :

Vjeceslav GEORGIEV

Tel : (+420) 377 634 275

georg@kae.zcu.cz

Didier DEGNY

Tél : (+33) 145 926 010

d.degny@esiee.fr

 

Master - Strojírenství a průmysl

Partneři : Západočeská univerzita Plzeň - Ecole centrale Marseille

Kontakty :

Jiri POLANSKY

polansky@kke.zcu.cz 

Christophe POUET

Tel. : +33 (0) 4 91 05 45 56

iaffairs@centrale-marseille.fr