Více než 270 000 zahraničních studentů, přibližně 12% studentské populace, se rozhodlo studovat ve Francii, což z ní činí 4. zemi na světě (po USA, a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska) v počtu přijatých studentů.

 

Francouzských vysokoškolských zařízení je mnoho a jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém území Francie. Vedle velkých a celosvětově proslulých univerzit jako je Sorbonne nacházíme i moderní sídla předních škol managementu nebo inženýrských studií : v pracovní, ale současně vřelé atmosféře se na jejich půdě setkávají stovky studentů a vyučujících. Stejně tak je tomu i u škol specializovaných na umění, cestovní ruch, zdravotnictví či jiné obory. Všechny jsou vám otevřeny.

"Samozřejmě, vysokoškolské vzdělání je mnohem dostupnější ve Francii než v mnohých jiných zemích"

(Yarinis, Venezuela)

Tento rozsáhlý soubor vysokoškolských zařízení, univerzit, Grandes Ecoles a specializovaných škol nabízí tisíce studijních programů na všech úrovních a pokrývá všechny obory vědění. Výborná úroveň vysokoškolského studia ve Francii je věcí státu. Francouzská republika vynakládá každoročně přibližně 20% svých zdrojů na školství. Přísně dohlíží na kvalitu poskytovaného vzdělání a státních diplomů. Na státních školách, stejně jako na univerzitách , stát přímo přebírá významnou část nákladů na studium každého studenta. Bez ohledu na to, ze které země pochází !