Řada francouzských institucí integruje studijní programy do evropského kontextu (přednášky, nebo stáže v podnicích).

Přestože ve Francii výuka probíhá v drtivé většině případů ve francouzštině, tedy v jazyce, kterým mluví přes 200 miliónů frankofonních obyvatel více než padesáti zemí světa, budete mít vždy možnost vzdělávat se a utužovat i v jiných jazycích. Především pak v angličtině, protože výuka v tomto jazyce na vysoké úrovni je zahrnuta do mnoha studijních programů, zejména v oblastech managementu a inženýrských věd.

Francie má ideální polohu pro každého, kdo chce objevovat Evropu. Všechny evropské metropole jsou odsud snadno dostupné : Amsterdam, Londýn, Brusel, Barcelona či Milán vás očekávají na víkend či delší pobyt. Studovat ve Francii často znamená studovat více než ve Francii. Mnohá vysokoškolská zařízení zahrnují do svých studijních programů evropské kurzy či stáže v nějakém evropském podniku, což je dobrá příležitost, jak obohatit svoji novou francouzskou zkušenost o další poznatky a vědomosti.