Otevřený, dynamický a mezinárodně uznávaný systém vysokoškolského vzdělávání

 
Diplomy francouzského vysokoškolského systému jsou strukturované podle společné evropské architektury LMD. Systém uznává studijní ročníky nebo semestry od vstupu na vysokoškolská studia a jejich odpovídající kredity ECTS* .

 


- Univerzity vydávají národní diplomy se stejnou platností, bez ohledu na to, která instituce je vydala.
- Inženýrský diplom je národní diplom a školy jsou k jejich vydání oprávněny Komisí pro titul inženýr-Commission des Titres d’ingénieur(CTI).
- Analogické oprávnění existuje pro školy obchodní a školy pro řízení uznané státem. Jejich diplomy jsou potvrzené Ministerstvem školství či navíc získaly label nebo mezinárodní akreditace.
- Umělecké školy a školy odborné také  podléhají národní certifikaci.

*Kredity ECTS : (European Credit Transfer System), evropský systém transferu akademických «kreditů» započitatelných a přenositelných v Evropě  (60 ECTS na jeden ročník)