71 veřejných univerzit financovaných státem, je rozmístěno po celém území, od Sorbonny (založené 1257) v Paříži, po high-tech kampus Nice-Sophia-Antipolis. Pokrývají všechny obory.

Univerzity se přizpůsobily požadavkům moderní doby rozvíjením technických poboček a vydáváním diplomů s odborným zaměřením. Otevřením se podnikovému a mezinárodnímu světu dále profesionalizují nabízené studijní programy :

- inženýrské studijní programy  vydávají kolem 60% titulů inženýr ve Francii ;
- přes 700 specializací na úrovni bakalář (Licence professionnelle) ;
- studijní programy pro techniky, v ústavech Technických univerzit (Institut Universitaire de Technologie - IUT), které nabízejí  více než 25 specializací ;
- studium managementu, v Institutech pro správu podniků (Institut d’Administration des Entreprises - IAE) ;
- politické vědy a ekonomie v Institutech politických studií (Institut d’Études Politiques-IEP) ;
- žurnalistika a komunikace : např. na škole Vysoké škole informačních a komunikačních věd (École des hautes études en sciences de l’information et de la communication - CELSA), v Univerzitním centru žurnalistiky (Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme)  na Univerzitě ve Štrasburku...