Krátké, dlouhé či specializační studijní programy ?

Krátké studijní programy

Tyto studijní programy, většinou v délce dvou až tří let, se týkají odvětví obchodu, průmyslu či služeb. Tyto studijní programy jsou obvykle poskytovány víceoborovými ústavy, spadajícími pod univerzity (např. Les Instituts Universitaires de Technologie - IUT), nebo odbornými školami. Studijní plán zahrnuje vždy stáže v podnicích a nabízejí skutečnou perspektivu na pracovním trhu. Pravidlem bývá přísný výběr. Mezi krátkými studijními programy, nabízenými ve Francii, zasluhují pozornost tzv. sekce Technicien supérieur. Toto vzdělání představuje nejvyšší ročníky středoškolského studia. Umožňují získání Brevet de Technicien Supérieur ( BTS- vysvědčení o vyšším technickém vzdělání), které nabízí 100 různých odborností. BTS je považován za přímý vstup do profesionálního života.

Dlouhé studijní programy

Poskytují je univerzity nebo tzv. Grandes Ecoles a jsou uspořádány různě podle typu vzdělávacího zařízení. Na univerzitě jsou studia uspořádána do 3 stupňů :

Licence - Bakalářské studium

(3leté studium) odpovídající 6 semestrům a uznané po získání 180 kreditů ECTS.

Master - Magisterské studium

(5leté studium), neboli 4 semestry uznané po získání 120 kreditů ECTS. Nabízejí se dvě cesty : "výzkumné" magisterské studium (dřív DEA) vede k získání doktorátu, zatímco "profesionální" magisterské studium (dřívější DESS) předchází vstupu do aktivního života. Podle svých předchozích vysokoškolských studií se zahraniční studenti mohou zařadit přímo do magisterského cyklu a věnovat se rok nebo dva studiu konkrétní specializace.

Doctorat – Doktorát (8leté studium)

odpovídá 6 semestrům uznaným po získání 180 kreditů ECTS.

Na Grandes Ecoles...

Dlouhé studijní programy na Grandes Ecoles a na specializovaných školách trvá 5 let, včetně úvodních dvou let přípravy buď přímo v dané škole nebo ve vedlejších zařízeních. Jde o tzv."classes préparatoires" (přípravné ročníky) neboli o "prépa", během kterých je možné připravit se k jednomu nebo několika velmi přísným výběrovým řízením. Po skončení těchto 5 let studia absolventi získávají titul Master (magister).