Existuje také celá řada diplomů, specifických pro každé vysokoškolské zařízení. Tato pestrost diplomů, nabízených vysokými školami, vás nesmí odradit : je to naopak jedno z bohatství francouzského systému.

Diplomy nabízené ve Francii jsou většinou uznávány státem, který bdí nad kvalitou poskytovaného vzdělání. Jedná se zejména o státní diplomy udělované veřejnými vysokoškolskými institucemi (školami a univerzitami). Diplomy a tituly udělované tzv. Grandes Ecoles inženýrských a manažerských studií mimochodem podléhají velmi přísným habilitačním řízením.

Každý diplom odpovídá konkrétní přísně definované zkoušce a kvalifikaci, což nebývá vždy a všude pravidlem. Váš francouzský diplom je známkou, která jasně říká, co jste studoval(a) a co umíte.
Systém LMD znamená, že k diplomu se vydává dodatek. Tento dokument podrobně shrnuje studijní program, kterým student prošel : získané vědomosti, aktivity související se studiem... Pozor na směšování titulu a diplomu : titul je úroveň, potvrzená nezávisle na oboru či odbornosti. Diplom naopak stvrzuje úspěšné zakončení studijního programu.

Ekvivalence

Ve Francii neplatí, že by zahraniční a francouzské diplomy byly automaticky ekvivalentní. Každé vysokoškolské zařízení stanovuje svá vlastní kritéria pro přijetí studenta, v závislosti na jeho předchozím studiu, a nároky ke zvolenému studiu. Jen tak lze sestavit homogenní ročníky a zaručit úroveň poskytovaného vzdělání.

Evropský systém převodu kreditů

Mezinárodní uznávání diplomů a vzdělání spočívá v rámci Evropského společenství na systému společných kreditů, zvaný ECTS (European Credits Transfer System - Evropský systém převodu kreditů). Získané kredity ECTS lze ukládat a převádět například při studiích na několika evropských vysokých školách.