Cena vzdělání je velmi konkurenceschopná

Na univerzitách za jeden celý rok (dva semestry na všech úrovních) zápisné na univerzitu většinou nepřesáhne 300 eur. Na státních inženýrských školách školné představuje zhruba 600 eur na jeden rok.

Na ostatních vysokých školách, zejména u oborů jako management, je cenové rozpětí mnohem širší v závislosti na charakteru poskytovaného vzdělání a typu školy.

Vysokoškolské vzdělání ve Francii je díky úsilí, které rok co rok vynakládá stát ve prospěch všech studentů, velmi dostupné !

Státní příspěvek představuje v průměru 6000 eur na jednoho studenta – ať už je Francouz či nikoli – na rok !

Měsíční rozpočet na každodenní život ve Francii představuje zhruba 1000 eur. Pod hranicí tohoto rozpočtu nebudete moci normálně žít, ani plně využít vašeho studijního pobytu.
Existuje celá řada možností, jak získat stipendium z nabídky francouzské vlády.