Jaká osvědčení o znalosti cizích jazyků slouží jako doklad urovně znalostí francouzštiny?

 

Existuje několik typů jazykových testů a diplomů z francouzštiny.

Patří sem například francouzské zkoušky : TCF a TCF-DAP. Jedná se o všeobecné jazykové zkoušky uznávané a koncipované francouzským ministerstvem vysokého školství. Tyto zkoušky se skládájí z povinných a z nepovinných částí.

Osvědčení o jazykové úrovni TCF je platné po dobu 2 let. Zkouška TCF pro širokou veřejnost se skládá ze 3 povinných částí (poslech, čtení a gramatická cvičení) a ze dvou nepovinných částí (písemý a ústní projev).

Zkouška TCF DAP je určená studentům (ze zemí mimo Evropskou unii), kteří by se rádi zapsali do (1. nebo do 2. ročníku) bakalářského studia nebo na vysokou školu architektury, a kteří prozatím nepodstoupili zkoušky zvané DELF B2 nebo DALF.

Existuje také celá řada diplomů z francouzského jazyka (s časově neomezenou platností). Pro žáky, studenty a ostatní nefrankofonní osoby zavedlo francouzské ministerstvo školství diplomy DELF a DALF.

Mezinárodní osvědčení DELF a DALF se skládají z šesti na sobě nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (úroveň A1 – C2). V rámci každé úrovně jsou ohodnoceny 4 jazykové kompetence: samostatný ústní a písemný projev, poslech a porozumění psanému textu.

Více informací naleznete na stránkách: CIEP (Mezinárodní centrum pedagogických studií) http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php#0