Kdy školy odpovídají ?

Odpovědi škol mohou přicházet v době od 15. června do 15. září, začíná-li studium v říjnu. To tedy znamená, že v některých případech budete mít už jen necelý měsíc na to, abyste se skutečně připravili k odjezdu. Přednostní kontakty, navázané prostřednictvím CampusFrance s francouzskými vysokými školami, umožňují mnohdy předejít takovým situacím.
K zápisu ke studiu definitivně dojde až po vašem příjezdu do Francie. Spolu s ostatními studenty pak učiníte poslední krok k zahájení studia - definitivní zápis: který má na univerzitě administrativní a pedagogickou část.


Vaše vysoká škola vám pak vystaví potvrzení o školní docházce (certificat de scolarité) a studentský průkaz (carte d'étudiant). Tyto dva dokumenty potvrzují váš právní statut studenta. Vydání těchto dvou dokumentů je možné pouze do vlastních rukou, obvykle po uhrazení zápisného v plné výši. Nicméně francouzská vysoká škola, která vydá potvrzení o přijetí, je povinna rezervovat vám místo až do předpokládaného dne definitivního zápisu.