Dva nástroje financování otevřené každému...

Ve Francii existují dva nástroje finanční pomoci formou měsíčních příspěvků. Tyto nástroje jsou dostupné studentům všech národností. Jejich výše závisí na příjmech studenta, typu bydlení a výši nájemného. Jedná se o Allocation de Logement (příspěvek na bydlení) a o APL (Aide Personnalisée au logement – individuální pomoc k bydlení). Tuto finanční pomoc přidělují Pokladny rodinných přídavků (Caisses d'allocation familiale).

Bydlení na vysokoškolských kolejích...

Vysokoškolské koleje po celé Francii nabízejí pokoje a garsonky za nízké ceny (od 120 do 300 eur měsíčně). Koleje spadají do správy CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires – Regionální střediska pro správu univerzitních a školních budov) a přidělují se na základě sociálních kritérií. Přednost mají zahraniční stipendisté francouzské vlády. Student bez stipendia – bez ohledu na národnost – nemá žádnou šanci, že by mu byla přidělena vysokoškolská kolej v Paříži (existuje jen asi 2 000 lůžek na zhruba 300 000 studentů).

Vybírat z nabídek soukromého sektoru

Cena měsíčního nájemného se pohybuje kolem 15 eur/m2 v Paříži a 7 eur/m2 mimo Paříž. Ve Franci jsou čím dál rozšířenější soukromé studentské rezidence. Tyto rezidence nabízejí garsoniéry vybavené nábytkem a zařízením a zpříjemněné kolektivními službami (kavárna, čistírna, videosál). Měsíční nájemné takové garsoniéry mimo Paříž se pohybuje mezi 460 až 700 eury, v Paříži mezi 550 až 700 eury.
Chcete-li si pronajmout byt u soukromého pronajímatele, musíte uzavřít nájemní smlouvu ("bail") buď přímo s majitelem bytu nebo s jeho zástupcem (realitním makléřem).
Před uzavřením nájemní smlouvy musíte prokázat svoji solventnost (disponovat příjmem, který se rovná alespoň trojnásobku nájemného) a zaplatit kauci ve výši dvojnásobku nájemného. Informace o bytech k pronájmu ze soukromého sektoru se získávají prostřednictvím realitních makléřů nebo přímo u majitelů, na základě inzerce v tisku.
V některých případech školy či CROUS poskytují seznamy volných bytů, které jsou studentům k dispozici.
Vaše studium v Paříži Služby pro každodenní studentský život CNOUS