Bydlení ve Francii > République tchèque
 
Dva nástroje financování otevřené každému...

Ve Francii existují dva nástroje finanční pomoci formou měsíčních příspěvků. Tyto nástroje jsou dostupné studentům všech národností. Jejich výše závisí na příjmech studenta, typu bydlení a výši nájemného. Jedná se o Allocation de Logement (příspěvek na bydlení) a o APL (Aide Personnalisée au logement – individuální pomoc k bydlení). Tuto finanční pomoc přidělují Pokladny rodinných přídavků (Caisses d'allocation familiale).

Bydlení na vysokoškolských kolejích...

Vysokoškolské koleje po celé Francii nabízejí pokoje a garsonky za nízké ceny (od 120 do 300 eur měsíčně). Koleje spadají do správy CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires – Regionální střediska pro správu univerzitních a školních budov) a přidělují se na základě sociálních kritérií. Přednost mají zahraniční stipendisté francouzské vlády. Student bez stipendia – bez ohledu na národnost – nemá žádnou šanci, že by mu byla přidělena vysokoškolská kolej v Paříži (existuje jen asi 2 000 lůžek na zhruba 300 000 studentů).

Vybírat z nabídek soukromého sektoru

Cena měsíčního nájemného se pohybuje kolem 15 eur/m2 v Paříži a 7 eur/m2 mimo Paříž. Ve Franci jsou čím dál rozšířenější soukromé studentské rezidence. Tyto rezidence nabízejí garsoniéry vybavené nábytkem a zařízením a zpříjemněné kolektivními službami (kavárna, čistírna, videosál). Měsíční nájemné takové garsoniéry mimo Paříž se pohybuje mezi 460 až 700 eury, v Paříži mezi 550 až 700 eury.
Chcete-li si pronajmout byt u soukromého pronajímatele, musíte uzavřít nájemní smlouvu ("bail") buď přímo s majitelem bytu nebo s jeho zástupcem (realitním makléřem).
Před uzavřením nájemní smlouvy musíte prokázat svoji solventnost (disponovat příjmem, který se rovná alespoň trojnásobku nájemného) a zaplatit kauci ve výši dvojnásobku nájemného. Informace o bytech k pronájmu ze soukromého sektoru se získávají prostřednictvím realitních makléřů nebo přímo u majitelů, na základě inzerce v tisku.
V některých případech školy či CROUS poskytují seznamy volných bytů, které jsou studentům k dispozici.
Vaše studium v Paříži Služby pro každodenní studentský život CNOUS