Ve Francii existují zdravotnická oddělení pro studenty, zejména v oblasti preventivní lékařské péče.

Péče poskytovaná v nemocnicích je vždy na velmi vysoké úrovni. Systém všeobecného zdravotního pojištění činí tuto péči dostupnou všem. Každá nemocnice má oddělení pohotovostní lékařské péče, které je otevřeno nepřetržitě. Lékaři a lékárníci mívají také noční a víkendové služby. Francouzský systém lékařské služby patří k nejlepším na světě.

Francouzské sociální zabezpečení je také značně proslulé a umožňuje proplácení části výdajů na zdravotnickou péči při základním příspěvku na pojištění ve výši zhruba 172 eur. Vedle tohoto povinného pojištění systémy studentského připojištění umožňují za poměrně nízkou částku (od 110 eur) rozšířit toto zabezpečení až do dosažení kompletní bezplatnosti zdravotnické péče. Studentského sociálního zabezpečení mohou využívat pouze studenti do 28 let věku, zapsaní na akreditované vysoké škole. Studenti nad 28 let mohou za určitých podmínek využít "CMU" (všeobecné zdravotní pojištění).