Bakalářský program STAPS, Teorie a techniky sportovních a fyzických aktivit

 
Trávíte-li letní prázdniny sportem, máte možná chuť vybrat si sport za svůj studijní obor. Francie nabízí několik možností, především bakalářský program Teorie a techniky sportovních a fyzických aktivit (STAPS).

1.      Pro koho je určen

Chcete-li studovat bakalářský program STAPS, nestačí být fyzicky zdatný, je třeba zajímat se také o exaktní vědy. Právě absolventi maturity s vědeckým zaměřením jsou nejčastějšími kandidáty tohoto programu (40%), ale je možné studovat ho i s jiným typem maturity.

Tento program nabízejí všechny univerzity ve Francii.

2.      Program bakalářského studia STAPS

Cíl: poskytnout studentům víceoborové vzdělání zaměřené na exaktní vědy, v jehož rámci získají také komunikační nástroje a nezbytné profesní dovednosti.

Pouze třetina studia je věnována sportu, a to včetně teoretických aspektů. Bakalářský program STAPS tedy není orientován pouze na aktivní provozování sportu. Spíše je kladen důraz na mnoho-oborovost, přičemž si studenti mohou vybrat z několika zaměření:

  • Vědy o živé přírodě: biologie, anatomie, fyziologie…
  • Humanitní vědy: psychologie, sociologie, historie sportu…
  • Praxe a technika různých sportovních disciplín: plavání, gymnastika, atletika, kolektivní sporty… Výuka některých sportů je povinná.
  • Obecná studia: informatika, aplikovaná statistika, cizí jazyk…

Díky volitelným předmětům a stážím je možné zvolit se ve 2. a 3. ročníku specializovat, např. na:

  • Tělesnou výchovu a pohyb: pro budoucí učitele tělocviku
  • Sportovní management: organizování sportovních událostí, vedení sportovních aktivit v kolektivních zařízeních.
  • Fyzické aktivity pro specifické skupiny, např. pro seniory či osoby trpící obezitou.
  • Trenérskou činnost: pro budoucí asistenty a trenéry.
  • Ergonomii a motorický výkon: chcete-li pracovat např. ve výzkumných laboratořích, které se zabývají zlepšováním kvality sportovního vybavení, komfortu a optimalizací.

3.      Co potom?

Je důležité uvědomit si, že absolventi STAPS nenacházejí uplatnění výhradně v oblasti sportu.

Po získání bakalářského stupně STAPS existuje v závislosti na zvoleném oboru několik možností dalšího, magisterského studia.