Využijte léta k práci a k objevování Francie - její kultury a jejího jazyka, a ještě si přitom vydělejte peníze...

crédit photo: Alain Wibert (source:FlickR)

...I toto je možnost, které mohou čeští a slovenští občané využít, aniž by
potřebovali pracovní povolení či povolení k pobytu!

> Právní rámec

K podpisu pracovní smlouvy ve Francii Vám postačí průkaz totožnosti. Při podpisu smlouvy mějte na paměti, že souhrnná pracovní doba nesmí týdně přesáhnout 35 hodin a minimální hodinová mzda za vykonanou práci je 9€. Abyste přesně věděli vše potřebné o svých právech a o podmínkách, jež musí podepsaná pracovní smlouva splňovat, nahlédněte na internetové stránky France.fr věnované této problematice:

http://www.france.fr/etudier-en-france/la-reglementation-des-jobs-dete.html

 

> Hledání „letní brigády“

Pro nalezení letní brigády je nejlépe začít hledat co nejdříve! Mnoho studentů totiž hledá v letním období sezónní zaměstnání, aby mohli financovat svá studia. Při hledání letní brigády můžete využít služeb subjektů, jejichž posláním je právě pomoc a rada osobám hledajícím zaměstnání. Tyto subjekty zpravidla pouze neuveřejňují inzeráty s nabídkami pracovních míst, ale poskytují též odborné rady především stran koncepce a stylizace životopisů a motivačních dopisů. Mezi těmito subjekty figuruje například EURES (http://ec.europa.eu/eures ),ale taktéž agentura „Pôle Emploi“ (http://www.pole-emploi.fr) či Centra informačních a dokumentačních materiálů pro mládež (Centres d’information et de documentation pour la jeunesse, DIDJ) (http://www.cidj.com).

V loňském roce byl též spuštěn nový internetový portál věnovaný speciálně zaměstnáním pro studenty, jež umožňuje sledovat nabídku letních studentských brigád:

 

Mimoto existují četné internetové stránky věnované zaměstnáním pro studenty a sezónním brigádám. Níže naleznete odkazy na některé z nich:

 

http://jobetudiant.net
http://etudis.com
http://www.capcampus.com
http://www.studyrama-jobs.com
http://europa.eu/youth

Existují také agentury – často placené, které se specializují právě na hledání pracovního uplatnění v zahraničí. Většina z nich nabízí především „au pair“ pobyty, avšak některé z nich nabízejí i jiné typy zaměstnání:

 

 

> Mezinárodní workcampy

Mezinárodní workcampy („chantiers internationaux“)jsou další možností získávání pracovních zkušeností ve Francii, jež navíc účastníkům nabízejí možnost osobního rozvoje v mezinárodním prostředí. Studenti se zdokonalují ve francouzštině a současně se podílejí na realizaci projektů užitečných pro společnost, zejména v oblasti oprav a obnovy kulturního dědictví.

http://www.solidaritesjeunesses.org/chantiersinternationaux/comment-s-inscrire
http://europa.eu/youth
http://apare-gec.org/FR/

V neposlední řadě pak máte možnost kontaktovat českou a slovenskou komunitu ve Francii, jež by Vám mohly poskytnout užitečné informace. Češi a Slováci žijící ve Francii totiž tvoří síť kontaktů, jež by Vám mohla pomoct při hledání letní brigády. Některé krajanské skupinky dokonce fungují i v podobě sdružení, jiné jsou pouze neformálními uskupeními komunikujícími výhradně přes sociální sítě na internetu.
Příklady aktivních uskupení fungujících na sociálních sítí: Česko-slovenská internetová komunita Petite Prague („Malá Praha“)
Alliance France-Slovaquie, Češi a Slováci v Paříííži, Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii…