Francouzské gymnázium v Praze sídlí od začátku školního roku 1998 ve svých současných prostorách v budově v Drtinově ulici. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělání v souladu s oficiálními francouzskými vzdělávacími programy a současně být otevřená nejen českému jazyku, ale i kultuře České republiky.

Gymnázium je součástí rozsáhlé sítě škol spravovaných Agenturou pro francouzské vzdělávání v zahraničí (Agence pour l’enseignement français à l’étranger, AEFE). Prostřednictvím výsledků, kterých studenti gymnázia dosáhli v různých celostátních zkouškách, škola prokázala, že je schopná dostat z mladých lidí, kteří jí jsou svěřeni, maximum jejich schopností a dovedností. Záměrem školy, která je přirozeně dvojjazyčným a bikulturním vzdělávacím zařízením, je upřednostňovat před školními úspěchy blaho, spokojenost a osobní obohacení studentů, stejně tak jako jejich výchovu ke kritickému úsudku v duchu tolerance a vzájemného respektu.

Neboť právě díky konfrontaci stanovisek a názorů se člověk může vymanit ze své úzkoprsosti a z partikularity vlastních názorů. Ve škole se taktéž snažíme zavést skutečnou kulturu dialogu.


Francouzské gymnázium v Praze

Drtinova 7 - 150 00 Praha 5

Tel.: (+420) 257 31 76 11

Fax: (+420) 257 31 05 46

Internetové stránky : www.lfp.cz