Francouzská zvláštnost, Grandes Écoles, zakládané paralelně s univerzitním systémem od počátku 19. století, poskytují odborné vzdělání na vysoké úrovni a jsou velmi selektivní. Tyto školy přijímají 100 000 studentů, z toho více než 20% zahraničních.

Grandes Écoles vydávají diplomy na úrovni Bac+5 (maturita+5 let) s označením Master uznaný státem. Nabízejí rovněž intermediární diplomy a diplomy se specializací : bakalář -Bachelor (Bac + 3 nebo 4), Master  věda – Master of Science – MSc (Bac + 4 nebo  5 let), Master obchod a správa -MBA (Master of Business Administration).

Specifičnost Grandes Écoles, odborný Master - Ms (Bac + 6 let), je specifický a specializovaný studijní program v určitém oboru  pro již diplomované inženýry, diplomanty z obchodních škol nebo z 3. cyklu. Příklady oborů : aeronautika, informační systémy, finance, průmyslové inženýrství, správa památek, fyzika a materiály, elektronické systémy, bio-informatika, atd.

Klasické schéma přijetí na Grandes Écoles (přijetí na základě konkurzu po 2 letech přípravného studia na 3 letý studiní program) se přizpůsobilo profesním požadavkům současné doby.

Speciálně pro zahraniční studenty byla zavedena možnost přijetí bez přijímací zkoušky na základě již dosažené úrovně studia a to do 2 až 5 letých studijních programů v závislosti na uznané úrovni dosavadního studia přijímací institucí. Několik Grandes Écoles také přijímá hned po maturitě nebo jejím ekvivalentu.

Inženýrské studijní programy

Francie má asi  240 inženýrských škol, které pokrývají všecny obory. Mají společný charakteristický rys a tím je záruka kvality výuky. Diplom inženýr je národní diplom stupně Master. Ti , kteří chtějí,  s ním mohou postoupit do 3. univerzitního cyklu (doktorát). Podle typu školy může být diplom všeobecný nebo specializovaný (agronomie, chemie, biologie, informatika, atd.).
Zápisné na tyto veřejné školy je kolem 500 € na rok.

Studijní programy obchodu a managementu

Všechny vysoké obchodní školy a  školy pro řízení, přibližně 220,  jsou uznané státem a mohou navíc využívat další oficiální uznání :
- akreditace udělované ministerstvem školství ;
- zapsání do Rejstříku Grandes Écoles vydávaného Konferencí Grandes Écoles.

Obchodní školy a školy pro řízení, kterých je velké množství a jsou různých úrovní, nabízejí studijní programy přizpůsobené vývoji ekonomického prostředí a novým praktikám managementu, často ve spojení se stážemi a mezinárodní výměnou.  

Z velké většiny jsou privátní a školné se obecně pohybuje mezi  3 000 a 10 000 € ročně.


Značky CGE, EQUIS, AACSB a AMBA obchodních škol a škol pro řízení, záruka, že odpovídají mezinárodním standardům, jsou udělovány školám nebo diplomům. Potvrzují mezinárodní platnost.

 

Instituty politických studií

Existuje devět Institutů politických studii (IEP), více známých pod označením « Sciences-Po ». IEP Paříž má statut velké nezávislé instituce oproti osmi ostatním, které jsou smluvně připojeny k univerzitám. Náročné všeobecné a víceoborové studijní programy 1. cyklu  (právo, ekonomie, historie, politické vědy, kultura a společnost, živé jazyky….) vyžadují před postupen do 2. cyklu metodologickou přesnost jak v psaném, tak ústním projevu.

Přijetí probíhá pouze na základě přijímacího řízení, které se skládá z několika zkoušek.
Studenti mohout studovat na institutech politických studií buď  od 1. ročníku (hned po maturitě),  od 2. ročníku nebo od 4. ročníku. Na některých IEP je také možné za určitých podmínek  přijetí do posledního ročníku  master. Pro zahraniční studenty platí specifická procedura a mouhou být přijati pouze do 1. nebo do 4. ročníku.

IEP Paříž zavedla mezinárodní přijímací řízení na  Collège universitaire a to na základě písemné žádosti a ústního pohovoru, aby zohlednila mezinárodní perspektivu kandidáta,  znalost jazyků, mimoškolní zkušenost a soudržnost jeho osobního projektu. Vybrané studenty integruje Collège universitaire s regionálními kampusy, specializovanými dle zeměpisných oblastí.

Hlavní destinací pro české studenty je kampus v Dijonu, kde je výuka zaměřena na střední a východní Evropu. Šest IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Štrasburk a Toulouse) organizuje pro zahraniční studenty společný konkurz pro přijetí do 1. ročníku.

Jiné "Grandes Ecoles"


Do Grandes Écoles patří rovněž studijní programy  veřejné správy (ENA), obrany, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu  (Écoles Normales Supérieures nebo studijní programy agronomické  či veterinární. Existují tři Écoles Normales Supérieures, v Paříži, v Cachan a  Lyonu (vědy a humanitní předměty). Vzdělávají vysokoškolské pedagogy a výzkumné pracovníky vysoké úrovně v oborech vědeckých i literárních. Pro evropské studenty existuje specifický konkurz  E.N.S.-Europe.