Školy architektury, umělecké školy a odborné školy pro vzdělání ve specifických oborech

Školy architektury

Studium architektury je nyní včleněno  do evropského rámce harmonizace na základě  LMD (Licence, Master, Doctorat) :
- 1. cyklus studií o délce 3 roky je ukončen diplomem studia architektury - stupeň Licence ;
- 2. cyklus studií o délce 2 let  vede ke státnímu diplomu architektury - stupeň Master ;
- 3. cyklus studií o délce 3 roky opravňuje k získání doktorátu z architektury – diplom stupně Doktor.

20 škol architektury podléhajících Ministerstvu kultury vydává po 6. roce diplom specializace v architektuře HMONP (Habilitation de l’architecte diplômé d’État à exercer en son nom propre la maîtrise d’œuvre), opravňující  vykonávat  svobodné povolání architekta se státním souhlasem.

Dvě další školy vydávají rovnocenný diplom :
- Institut national des sciences appliquées (INSA) ve Štrasburku (bývalá škola ENSAIS), veřejná instituce : www.insa-strasbourg.fr
- École spéciale d’architecture (ESA), soukromá instituce : www.esa-paris.fr

Umělecké školy

- Vysoké umělecké školy nebo školy aplikovaného umění jsou veřejné instituce vysoké úrovně, které vydávají národní diplom po 3 nebo 5 letech studia.
- Soukromé školy nebo školy podléhající Obchodním komorám vydávají tituly registrované Národní komisí profesionální certifikace (Commission Nationale de Certification Professionnelle-CNCP) a tříděné podle  stupně oprávnění k výkonu povolání.

Všechny školy mají výběrová přijímací řízení (konkurz nebo pohovory).

Odborné školy

Školy zvané odborné doplňují nabídku francouzského vysokoškolského vzdělání ve velmi specifických oborech jako je cestovní ruch, zdravotnické obory, sociální práce, komunikace, žurnalismus, gastronomie, móda, politická studia atd.
Tyto instituce vydávají státní diplomy nebo vlastní diplomy a certifikáty. Doba studia je zde od 2 do 5 let a přijímací řízení je buď konkurzem nebo dle písemných žádostí.