Uzávěrka přihlášek francouzského programu MBA-MAE na VŠE je 05.06.2013!

 
05.06.2103
5. června 2013 je uzávěrka přihlášek do 23. ročníku programu MBA – MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES, který nabízí Francouzsko-český institut řízení při VŠE v Praze. Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získávají „diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3.

5. června 2013 je uzávěrka přihlášek 2. kola přijímacího řízení do 23. ročníku programu MBA – MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES, který nabízí Francouzsko-český institut řízení při VŠE v Praze. Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získávají „diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3.

Podmínky přijetí:

Dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, event. bakalářský stupeň a prokázaná praxe (min. 3 roky), popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro studenty 5. ročníku vysokých škol – úroveň „bac + 4“).

Školné: 54 000,– Kč (včetně DPH)

Přijímací pohovor: 10. června 2013

Více informací: http://iftg.vse.cz/