Podmínky pro podání žádosti záleží na úrovni studia a na univerzitě.

Díky své nezávislosti mohou francouzské vysoké školy stanovovat svá vlastní kritéria pro přijetí studentů.

I v tomto směru vám CampusFrance nabízí svoji pomoc! Několik informací na úvod...

Na univerzitě přijímací řízení na úrovni Licence 1 (Bakalář 1) jsou na stránkách Admission PostBac od 20. ledna do 20.března.

Od licence 2 do Master 1 (Magister 1) probíhá před výběrovou komisí, která se schází v červnu.

Na úrovni Masters 2 (Magister 2) a Doctorats (Doktorandské studium) sestavují ročníky profesoři, zodpovědní za poskytované vzdělání, a to na základě přihlášek či pohovorů.

Zápis on-line Ve spolupráci s mnohými vysokými školami agenturaCampusFrance umožnila vytvoření sítě, která nabízí zejména zahraničním studentům zapsat se on-line v oborech Právo, Umění, Ekonomika a řízení, Filosofie a humanitní vědy, Matematika a Inženýrské vědy.