K přijetí na francouzské univerzity a vysoké školy je zapotřebí minimální úroveň znalosti francouzštiny doložená jazykovým testem či diplomem. Většina univerzit požaduje úroveň znalosti franzouštiny odpovídající alespoň B2 podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec). Pro magisterské studium je však nutná vyšší úroveň jazykových znalostí.