Díky své nezávislosti mohou francouzské vysoké školy stanovovat svá vlastní kritéria pro přijetí studentů.

Doporučujeme vám podat současně alespoň 2 nebo 3 žádosti o přijetí na různé vysoké školy, což podstatně zvýší vaše šance ! Je třeba si uvědomit, že některé vysoké školy dostávají mnohem více žádostí o přijetí ke studiu, než mohou přijmout. Vždy existují alternativní řešení pro získání stejně kvalitního vzdělání. Stránky CampusFrance vám je představí.


Můžete kontaktovat přímo školu či školy, které jste si vybrali. Navštívit jejich internetové stránky je jistě užitečné, ale v naprosté většině případů se přijímací řízení odehrává na základě podání papírové přihlášky, navzdory tomu, že žádosti o přijetí elektronickou cestou se ve Francii čím dál více rozvíjejí.