Ve Francii jsou poplatky za zápis na veřejných vysokých školách stanoveny státem.

Kolem 200 € pro studenty bakalářského stupně,
           250 € pro studenty magisterského stupně,
           350 € pro doktorandy,
           550 € pro studenty inženýrských škol

K těmto částkám se mohou přidružit poplatky za specifické výkony nebo za určité studijní programy a za přihlášku povinného studentského sociální pojištění.

Náklady za zápis na soukromé instituce, zejména na obchodní školy,  je vyšší  (mezi 3 000 a 10 000 € ročně).