14.12.2011
Přednáška "Studujte ve Francii"!

14. prosince 2011 - 18:00 "Studujte ve Francii", Mgr. Viviane LOCURATOLO, Zodpovědná za CampusFrance v Brně (Přednáška ve francouzštině)

Jak připravit co nejlépe kandidaturu a žádost o zápis na francouzskou školu?

Kalendář, procedura uznávání diplomů, různé etapy zápisu, překlad potřebných dokumentů (v Praze)...

Jak najít odpovídající financování?

Programy stipendií, zaměstnání, stáže…

CampusFrance na Francouzské alianci v Brně, nabízí českým studentům, kteří chtějí začít nebo pokračovat v univerzitních studiích ve Francii, poradenství a pomoc s vypracováním studijních projektů.

Adresse:
Alliance française Brno
Moravské náměstí 15
Učebna 2, Budova Muzejky, 2. patro
BRNO
République tchèque